εκεί που ο Όλυμπος...

πέφτει στην αγκαλιά του Αιγαίου...